Czech   English

Aktuálně

Události API

První realizované projekty ve společnosti GZ Media, a.s. Po úvodním monitoringu oddělení tiskárny byly na workshopu s vedením společnosti...

Otevřeli jsme XI. ročník studijního programu Průmyslové inženýrství. Tento ročník navštěvuje 15 účastníků ze společností DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., DURA Automotive CZ, k.s...

Přečtěte si nové číslo časopisu Úspěch na téma Inovujte!


Odborné články

Výrobní systém: budoucnost nebo přežitek? Na API považujeme za výrobní systém komplexnější obrazec...

Baťův výrobní systém: využitelný i v současnosti! - Tomáš Baťa: člověk, který je i v současnosti ikonou...

Zlepšujete procesy? Vyberte správnou metodu! - Při zlepšování procesů razí firmy různé strategie...

Klientská sekceVzdělávání > Semináře, konference > Efektivní řízení zásob

Profesionální zvládnutí řízení zásob je bezesporu jedním z předpokladů získání a udržení konkurenční výhody. Analýza provedená napříč vybranými výrobními podniky ukazuje, že 17-30% jednicových nákladů je spojeno se zásobami a jejich řízením. Tyto náklady jsou tvořeny náklady za vazaný kapitál v zásobách, náklady spojenými se skladováním, manipulací, poškozením či zastaráváním skladových položek.

Zásoby jsou definovány jako jeden z druhů plýtvání, které je nutno eliminovat. Navzdory tomuto faktu nám dobře zvládnutá práce se zásobami umožňuje chránit se proti chybám v odhadu spotřeby, neplánovanému přerušení toku materiálu nebo zpoždění dodávek. Je to jako pracovat s ohněm. Pokud ho máme pod kontrolou, je dobrým pomocníkem.

Seminář je zaměřen nejen na vytvoření teoretického zázemí spojeného se specifickými otázkámi optimalizace zásob, ale poskytuje i praktické metody řízení zásob. Účastníky uvede do logistiky a postupně je seznámí s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a praktickými přístupy k jejich optimalizaci.

Termín a místo konání
 • 27. listopadu 2012, Brno
Lektorka
 • Ing. Martina Zlochová - projektová manažerka - API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Cílová skupina
 • LEAN manažeři, logističtí manažeři, pracovníci logistiky, plánování a nákupu, top management.
Cíl semináře
 • Seznámit se s metodou řízení materiálových toků. 
 • Osvojit si zásady a metody systémů řízení zásob.
 • Obeznámit se s ukazateli řízení zásob. 
 • Představit nástroje efektivního řízení zásob.
Přínosy
 • Účastníci se seznámí s finančními hledisky řízení zásob a praktickými přístupy k jejich optimalizaci.
Program
 • Řízení zásob a štíhlý materiálový tok.
 • Ukazatele řízení zásob.
 • ABC XYZ analýza.
 • Výpočet skladových zásob.
 • Nejistota – pojistná zásob.
 • Jak komplexně řídit zásoby ve vazbě na dodavatele.
 • Ekonomicky optimální velikost objednávky.
Klíčová slova
 • Zásoby, řízení zásob, JIT, pojistná zásoba, bezpečnostní zásoba, ABC analýza, optimální objednávací množství, Kanban, Milk-run.
Benefity
 • Účastníci dostanou k dispozici formuláře a pomůcky, které budou mocí využít ve své praxi.
   

Přihláška

Titul:   
Jméno:   
Příjmení:Telefon:
Funkce ve společnosti:Email:
Název společnosti:IČO:
     
Název otevřené vzdělávací akce Termín konáníCena bez DPHPočet osob
Konference – Štíhlá výroba – zvyšování produktivity od A do Z25. - 26. září8 900,- Kč
Seminář – Analýza plýtvání a neproduktivita2. října4 900,- Kč
Seminář – Management toku hodnot – metoda VSM9. října4 900,- Kč
Seminář – Metoda 5S jako první krok ke štíhlé výrobě23. října4 900,- Kč
Seminář – Analýza a měření administrativních procesů30. října4 900,- Kč
Seminář – Analýza a normování práce6. - 8. listopadu12 900,- Kč
Seminář – Kvalita ve výrobě – efektivní řešení problémů7. listopadu4 900,- Kč
Konference – Štíhlá logistika – optimalizace logistických procesů13. - 14. listopadu8 900,- Kč
Seminář – Analýza a normování práce20. - 22. listopadu12 900,- Kč
Seminář – Efektivní řízení zásob27. listopadu4 900,- Kč
Konference - Produktivita a inovace – jak zvýšit konkurenceschopnost29. -30. listopadu8 900,- Kč
Seminář – SMED – jak snížit čas přetypování na strojích a linkách4. prosince4 900,- Kč
 
Vaše dotazy:
Sleva:

Při účasti na více než 5 otevřených vzdělávacích akcích je možné domluvit individuální slevu.
Při účasti 3 osob z jedné společnosti poskytujeme slevu 10%.

V ceně jsou zahrnuty náklady na lektory, učební materiály, organizační náklady, občerstvení, oběd, u dvoudenního semináře i večeře v příjemném prostředí.

Storno poplatky v případě neúčasti: 21 - 8 dnů před začátkem semináře: 30%, 7 – 1 den: 70%, později 100%.

V případě nečekaných událostí se může akce zúčastnit náhradník.
povinné povinné    nepovinné nepovinné