Vzdělávání > Semináře, konference > Efektivní řízení zásob

Profesionální zvládnutí řízení zásob je bezesporu jedním z předpokladů získání a udržení konkurenční výhody. Analýza provedená napříč vybranými výrobními podniky ukazuje, že 17-30% jednicových nákladů je spojeno se zásobami a jejich řízením. Tyto náklady jsou tvořeny náklady za vazaný kapitál v zásobách, náklady spojenými se skladováním, manipulací, poškozením či zastaráváním skladových položek.

Zásoby jsou definovány jako jeden z druhů plýtvání, které je nutno eliminovat. Navzdory tomuto faktu nám dobře zvládnutá práce se zásobami umožňuje chránit se proti chybám v odhadu spotřeby, neplánovanému přerušení toku materiálu nebo zpoždění dodávek. Je to jako pracovat s ohněm. Pokud ho máme pod kontrolou, je dobrým pomocníkem.

Seminář je zaměřen nejen na vytvoření teoretického zázemí spojeného se specifickými otázkámi optimalizace zásob, ale poskytuje i praktické metody řízení zásob. Účastníky uvede do logistiky a postupně je seznámí s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a praktickými přístupy k jejich optimalizaci.

Termín a místo konání
 • 27. listopadu 2012, Brno
Lektorka
 • Ing. Martina Zlochová - projektová manažerka - API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Cílová skupina
 • LEAN manažeři, logističtí manažeři, pracovníci logistiky, plánování a nákupu, top management.
Cíl semináře
 • Seznámit se s metodou řízení materiálových toků. 
 • Osvojit si zásady a metody systémů řízení zásob.
 • Obeznámit se s ukazateli řízení zásob. 
 • Představit nástroje efektivního řízení zásob.
Přínosy
 • Účastníci se seznámí s finančními hledisky řízení zásob a praktickými přístupy k jejich optimalizaci.
Program
 • Řízení zásob a štíhlý materiálový tok.
 • Ukazatele řízení zásob.
 • ABC XYZ analýza.
 • Výpočet skladových zásob.
 • Nejistota – pojistná zásob.
 • Jak komplexně řídit zásoby ve vazbě na dodavatele.
 • Ekonomicky optimální velikost objednávky.
Klíčová slova
 • Zásoby, řízení zásob, JIT, pojistná zásoba, bezpečnostní zásoba, ABC analýza, optimální objednávací množství, Kanban, Milk-run.
Benefity
 • Účastníci dostanou k dispozici formuláře a pomůcky, které budou mocí využít ve své praxi.
   

Přihláška

Titul:   
Jméno:   
Příjmení:Telefon:
Funkce ve společnosti:Email:
Název společnosti:IČO:
     
Název otevřené vzdělávací akce Termín konáníCena bez DPHPočet osob
Konference – Štíhlá výroba – zvyšování produktivity od A do Z25. - 26. září8 900,- Kč
Seminář – Analýza plýtvání a neproduktivita2. října4 900,- Kč
Seminář – Management toku hodnot – metoda VSM9. října4 900,- Kč
Seminář – Metoda 5S jako první krok ke štíhlé výrobě23. října4 900,- Kč
Seminář – Analýza a měření administrativních procesů30. října4 900,- Kč
Seminář – Analýza a normování práce6. - 8. listopadu12 900,- Kč
Seminář – Kvalita ve výrobě – efektivní řešení problémů7. listopadu4 900,- Kč
Konference – Štíhlá logistika – optimalizace logistických procesů13. - 14. listopadu8 900,- Kč
Seminář – Analýza a normování práce20. - 22. listopadu12 900,- Kč
Seminář – Efektivní řízení zásob27. listopadu4 900,- Kč
Konference - Produktivita a inovace – jak zvýšit konkurenceschopnost29. -30. listopadu8 900,- Kč
Seminář – SMED – jak snížit čas přetypování na strojích a linkách4. prosince4 900,- Kč
 
Vaše dotazy:
Sleva:

Při účasti na více než 5 otevřených vzdělávacích akcích je možné domluvit individuální slevu.
Při účasti 3 osob z jedné společnosti poskytujeme slevu 10%.

V ceně jsou zahrnuty náklady na lektory, učební materiály, organizační náklady, občerstvení, oběd, u dvoudenního semináře i večeře v příjemném prostředí.

Storno poplatky v případě neúčasti: 21 - 8 dnů před začátkem semináře: 30%, 7 – 1 den: 70%, později 100%.

V případě nečekaných událostí se může akce zúčastnit náhradník.
povinné povinné    nepovinné nepovinné